Privacybeleid

Semper Paratus B.V.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Semper Paratus B.V. wordt verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je je persoonsgegevens aan Semper Paratus B.V. verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1: Verantwoordelijke
Verantwoordelijken voor de verwerking van de bedrijfsgegevens is: Semper Paratus B.V.

De functionaris leden/ bezoekers is bereikbaar via email-adres of telefoonnummer contact op te zoeken met de verantwoordelijke.

2. Welke gegevens verwerkt en voor welk doel?
2.1. In het kader van bezoek aan de website worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Persoonsgegevens
– Voor- en achternaam.
– Telefonnummer(s),
– Emailadres.

Bedrijfsgegevens
– Bedrijfsnaam
– KvK nummer
– Bedrijfsmail
– Telefoon bedrijf
– Bedrijfsadres

2.2. Verwerkt de in sub

2.3 Genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: informatie en onze diensten voor uw huisdieren.

  1. a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact.
    b) Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Semper Paratus B.V. .

2.4. Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Semper Paratus B.V. en je te informeren

over de ontwikkelingen van Semper Paratus B.V. .

E-mail berichtgeving (opt-out):

Semper Paratus B.V. gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de mail.

3: Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
3.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Semper Paratus B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

3.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Semper Paratus B.V. gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5: Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.